Helsingin väestössä oli vuoden 2017 alussa edustettuna 170 eri kansalaisuutta. Ulkomaan kansalaisia oli 59 770. Heistä 40 prosentilla oli jonkin Euroopan Unioinin jäsenvaltion kansalaisuus ja 14 prosentilla jonkin muun eurooppalaisen valtion kansalaisuus. Aasialaisten valtioiden kansalaisia oli 28 prosenttia, afrikkalaisten valtioiden kansalaisia 12 prosenttia, pohjoisamerikkalaisten valtioiden kansalaisia 2 prosenttia ja eteläamerikkalaisten valtioiden kansalaisia 2 prosenttia kaikista ulkomaan kansalaisista.

Ulkomaan kansalaisten suurimman ryhmän muodostivat virolaiset 12 679 hengellä. Toiseksi eniten oli Venäjän (6 242) ja kolmanneksi eniten Somalian (2 814) kansalaisia. Vuoden 2016 alkuun verrattuna suurimmat kansalaisuusryhmät pääasiassa kasvoivat. Eniten kasvoi Irakin kansalaisten määrä (29 %).

Useat somalialaistaustaiset ovat saaneet Suomen kansalaisuuden: somalialaistaustaisia on yli kolme kertaa enemmän kuin Somalian kansalaisia. Somalialaistaustaisissa on paljon Suomessa syntyneitä nuoria. Myös henkilöitä, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto, on selvästi enemmän kuin Venäjän kansalaisia. Heistä suuri osa on inkeriläisiä paluumuuttajia ja heidän perheenjäseniään. Sen sijaan Viron kansalaisia asuu Helsingissä lähes yhtä paljon kuin virolaistaustaisia. Ruotsalaistaustaisia on jopa vähemmän kuin Ruotsin kansalaisia. Tämä selittyy suurimmaksi osaksi niillä suomalaistaustaisilla, jotka ovat syntyneet Ruotsissa, saaneet Ruotsin kansalaisuuden ja muuttaneet myöhemmin Suomeen.

 

Helsingin ulkomaan kansalaisista 8 prosenttia oli vuoden 2017 alussa Suomessa syntyneitä. Osuus vaihtelee huomattavasti eri kansalaisuusryhmissä. Suomessa syntyneiden osuus on korkeampi lähialueen kansalaisten sekä pitkähkön ajan maassa olleiden pakolaistaustaisten ryhmissä. Esimerkiksi kansalaisuudeltaan ruotsalaisista yli kolmannes ja tanskalaisista sekä norjalaisista noin viidennes oli Suomessa syntyneitä. Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisista 27 prosenttia ja Somalian kansalaisista 19 prosenttia oli syntynyt Suomessa.

Vuonna 2016 Suomen kansalaisuuden sai Helsingissä 2 322 ulkomaalaista. Selvästi suurimmat Suomen kansalaisuuden saaneet ryhmät olivat somalialaiset ja venäläiset. Seuraavaksi eniten kansalaisuuksia myönnettiin irakilaisille, virolaisille ja turkkilaisille. Koko Suomessa kansalaisuuden sai 9 375 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Kansalaisuuden saaneiden määrä oli sekä Helsingissä että koko maassa selvästi suurempi kuin aiempina vuosina. Vuosina 2000−2016 Suomen kansalaisuus myönnettiin Helsingissä lähes 25 000 hengelle.

Vuoden 2017 alussa Helsingissä asui 26 080 sellaista henkilöä, joilla oli sekä Suomen että jonkin toisen maan kansalaisuus. Heistä noin neljä viidesosaa oli sellaisia ulkomaiden kansalaisia, joille on myöhemmin myönnetty Suomen kansalaisuus. Venäjän kansalaisuus oli selvästi yleisin toinen kansalaisuus. Helsingissä asui 6 161 Suomen ja Venäjän kansalaista, 2 307 Suomen ja Somalian kansalaista, 1 234 Suomen ja Viron kansalaista, 1 036 Suomen ja Yhdysvaltojen kansalaista sekä  1 030 Suomen ja Ruotsin kansalaista.

suomi