Vieraskieliset asuvat keskimäärin kotimaankielisiä selvästi ahtaammin asuntokunnan koosta riippumatta. Ahtaasti (enemmän kuin 1 henkilö / huone, kun keittiötä ei lasketa huoneeksi) asui kotimaankielisistä 9 prosenttia ja vieraskielisistä 26 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Asumisahtaus on äidinkielestä riippumatta erityisesti suurten asuntokuntien ongelma. Vieraskielisistä yli viisihenkisistä asuntokunnista lähes kaikki asuivat ahtaasti (93 %) ja kotimaankielisistäkin seitsemän kymmenestä. Kieliryhmittäin ahtaasti asuminen oli selvästi yleisintä somalinkielisillä ja harvinaisinta venäjänkielisillä asuntokunnilla.

Ahtaasti asuvat asuntokunnat Helsingissä 31.12.2014

Ahtaasti asuvat asuntokunnat Helsingissä 31.12.2014

Lähde: Tilastokeskus

Vieraskieliset asuivat myös neliömäärältään pienemmissä asunnoissa vuoden 2014 lopussa. Yhden hengen vieraskielisten ja kotimaankielisten asuntokuntien keskimääräiset asunnon koot eivät poikenneet huomattavasti toisistaan. Sen sijaan esimerkiksi kotimaankielisten viisihenkisten asuntokuntien asunnon keskikoko oli 107 neliömetriä, kun vieraskielisillä se oli yli 20 neliömetriä vähemmän. Asumisväljyys oli vieraskielisillä asuntokunnilla keskimäärin 25 neliömetriä ja kotimaankielisillä 35 neliömetriä henkilöä kohti.

Ahtaasti asuvien vieraskielisten asuntokuntien osuus kasvoi vuosina 2006−2012, mutta seuraavan kahden vuoden aikana kasvu taittui. Asunnon keskikoko ja asumisväljyys ovat pienentyneet jatkuvasti vuodesta 2006, mutta vuosina 2012–2014 muutos oli hyvin pieni. Kotimaankielisillä ahtaasti asuvien osuus mutta myös asumisväljyys on samalla ajanjaksolla hieman kasvanut. Poikkeuksena muista vieraskielisistä esimerkiksi somalinkielisillä ahtaasti asuvien osuus on vähentynyt selvästi ja asumisväljyys kasvanut hieman, mitä selittää pienten asuntokuntien määrän suhteellinen kasvu. Suurista kieliryhmistä ahtaasti asuminen on yleistynyt erityisesti vironkielisillä asuntokunnilla.

Asunnon keskikoko ja asumisväljyys asuntokunnan äidinkielen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2014

Asunnon keskikoko ja asumisväljyys asuntokunnan äidinkielen ja henkilöluvun mukaan 31.12.2014

Lähde: Tilastokeskus