Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntokunnan viitehenkilö on ensisijaisesti asuntokunnan suurituloisin henkilö. Tässä ulkomaalaistaustaisella asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, jonka viitehenkilö on ulkomaalaistaustainen. Muilla asuntokuntaan kuuluvilla voi olla eri taustamaa eli he voivat olla myös suomalaistaustaisia.

Vuoden 2018 lopussa Helsingin kaikista 335 061 asuntokunnasta 11,8 prosenttia (39 494) oli sellaisia, joissa viitehenkilö oli ulkomaalaistaustainen (ks. maahanmuuttajien määritelmät sivun ylälaidasta). Kuten taulukosta 1 näkyy, Helsingissä ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien yleisimmät yksittäiset taustamaat olivat naapurivaltiot Venäjä (sis. ent. Neuvostoliiton alueet) ja Viro. Venäläistaustaisten asuntokuntien osuus oli reilu viidennes (22 %) ja virolaistaustaisten osuus 13 prosenttia. Seuraavaksi suurin ryhmä oli somalialaistaustaiset asuntokunnat 7 prosentin osuudella. Myös asukasmääriltään suurimmat ulkomaalaistaustaisten taustamaat olivat Venäjä, Viro ja Somalia.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokunnat ovat keskimäärin suomalaistaustaisten asuntokuntia suurempia (kuvio 1). Vuoden 2018 lopussa ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien keskikoko oli 2,4 henkilöä ja suomalaistaustaisten 1,8 henkilöä. Ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista oli yhden hengen talouksia 36 prosenttia, kun suomalaistaustaisista niitä oli 51 prosenttia. Kahden hengen talouksia oli ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista 27 prosenttia ja suomalaistaustaisista 31 prosenttia. Monihenkisiä eli viisihenkisiä ja sitä suurempia asuntokuntia oli puolestaan ulkomaalaistaustaisista 9 prosenttia ja suomalaistaustaisista 2 prosenttia. 

Asuntokuntien koko vaihtelee taustamaittain. Somalialaistaustaisten asuntokunnat ovat keskimäärin selvästi suurimpia ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista, kun katsotaan kahtakymmentä yleisintä taustamaaryhmää. Vajaa kolmannes (850 asuntokuntaa) somalialaistaustaisten asuntokunnista oli vähintään viisihenkisiä vuoden 2018 lopussa, kun suomalaistaustaisten asuntokunnista näin suuria oli vain 2 prosenttia (6 800 asuntokuntaa). Myös afganistanilaistaustaisten asuntokunnista vähintään viisihenkisiä oli viidesosa. Sen sijaan venäläistaustaisten asuntokunnista tämän kokoisia oli alle 4 prosenttia ja virolaistaustaisten alle 5 prosenttia. Somalialaistaustaisten asuntokunnat erottaa muista erityisesti vähintään 7 hengen asuntokuntien määrä: vuoden 2018 lopussa somalialaistaustaisten asuntokunnista näin suuria oli jopa 13 prosenttia (360 asuntokuntaa). Muilla kahteenkymmeneen suurimpaan taustamaaryhmään kuuluvilla osuus jäi alle 4 prosenttiin.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien keskikoko tai kokojakauma eivät ole juuri muuttuneet vuoden 2005 jälkeen. Poikkeuksen muodostavat somalialaistaustaiset, joilla vähintään 6 hengen asuntokuntien osuus on selvästi vähentynyt ja yksin asuminen on yleistynyt.