Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntokunnan viitehenkilö on ensisijaisesti asuntokunnan suurituloisin henkilö. Tässä ulkomaalaistaustaisella asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, jonka viitehenkilö on ulkomaalaistaustainen. Muilla asuntokuntaan kuuluvilla voi olla eri taustamaa eli he voivat olla myös suomalaistaustaisia.

Vuoden 2017 lopussa Helsingin kaikista 330 933 asuntokunnasta 11,4 prosenttia (37 857) oli sellaisia, joissa viitehenkilö oli ulkomaalaistaustainen. Eniten oli venäläistaustaisten asuntokuntia, joita oli lähes neljännes kaikista ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat virolaistaustaisten asuntokunnat 14 prosentin osuudella ja somalialaistaustaisten asuntokunnat 7 prosentin osuudella. Myös ulkomaalaistaustaisen väestön yleisimmät taustamaat ovat Venäjä, Viro ja Somali.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokunnat ovat keskimäärin suomalaistaustaisten asuntokuntia suurempia. Vuoden 2017 lopussa ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien keskikoko oli 2,4 henkilöä ja suomalaistaustaisten 1,8 henkilöä. Ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista oli yhden hengen talouksia 36 prosenttia, kun suomalaistaustaisista niitä oli puolet. Kahden hengen talouksia oli ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista 27 prosenttia ja suomalaistaustaisista 31 prosenttia. Monihenkisiä eli viisihenkisiä ja sitä suurempia asuntokuntia oli puolestaan ulkomaalaistaustaisista 9 prosenttia ja suomalaistaustaisista 2 prosenttia. 

Asuntokuntien koko vaihtelee taustamaittain. Somalialaistaustaisten asuntokunnat ovat keskimäärin selvästi suurimpia ulkomaalaistaustaisten asuntokunnista, kun katsotaan kahtakymmentä yleisintä taustamaaryhmää. Vajaa kolmannes somalialaistaustaisten asuntokunnista oli vähintään viisihenkisiä vuoden 2017 lopussa, kun suomalaistaustaisten asuntokunnista näin suuria oli vain 2 prosenttia. Myös afganistanilaistaustaisten asuntokunnista vähintään viisihenkisiä oli yli viidesosa. Sen sijaan venäläistaustaisten- ja virolaistaustaisten asuntokunnista tämän kokoisia oli alle 5 prosenttia. Somalialaistaustaisten asuntokunnat erottaa muista erityisesti vähintään 7 hengen asuntokuntien määrä: vuoden 2017 lopussa somalialaistaustaisten asuntokunnista näin suuria oli jopa 13 prosenttia. Muilla kahteenkymmeneen suurimpaan taustamaaryhmään kuuluvilla osuus jäi alle 4 prosenttiin.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien keskikoko tai kokojakauma eivät ole juuri muuttuneet noin vuodesta 2005. Esimerkiksi somalialaistaustaisilla vähintään 6 hengen asuntokuntien osuus on kuitenkin selvästi vähentynyt ja yksin asuminen yleistynyt.