Ulkomaalaistaustaisten asuntokunnat sijoittuvat samoille Helsingin alueille kuin ulkomaalaistaustainen väestökin. Vuoden 2017 lopussa ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien määrä oli selvästi suurin Mellunkylän (4 444 asuntokuntaa) ja Vuosaaren (3 692) peruspiireissä. Suhteessa eniten ulkomaalaistaustaisten asuntokuntia – lähes yksi neljästä – oli Jakomäen peruspiirissä ja Mellunkylän peruspiirissä. Vuosaaren peruspiirissä osuus oli 19 prosenttia ja Vartiokylän peruspiirissä 17 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisille asuntokunnille tyypillinen asumismuoto arava-vuokra-asuminen on keskittynyt etenkin Koilliseen, Itäiseen ja Kaakkoiseen suurpiiriin. Näillä alueilla asuntokannasta yli neljäsosa on arava- tai korkotukivuokra-asuntoja. Sen sijaan Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä painottuu muiden vuokra-asuntojen suuri osuus. Omistusasuntoja taas on suhteessa eniten Östersundomissa ja Pohjoisessa suurpiirissä.

Aravavuokra-asuminen on alueen ulkomaalaistaustaisten tyypillisin asumismuoto niillä alueilla, joilla tällaisia asuntoja on paljon. Muu vuokra-asuminen taas on yleisintä kerrostalovaltaisilla alueilla, joilla arava-asuntoja on vähän.

Ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien asunnon hallintaperusteet vaihtelevat myös taustamaittain. Esimerkiksi somalialaistaustaisten asuntokuntien keskuudessa on venäjä- ja virolaistaustaisiin verrattuna yleisempää asua arava- tai korkotuetussa asunnossa. Vuoden 2017 lopussa kaikista Helsingin somalialaistaustaisista asuntokunnista 62 prosenttia asui arava-vuokra-asunnossa, kun taas viro- ja venäjätaustaisista näin asui 41 prosenttia. Esimerkiksi Maunulan, Pukinmäen ja Malmin peruspiirissä alueen somalialaistaustaisista asuntokunnista yli 40 prosenttia asui arava- tai korkotuetussa asunnossa. Etenkin Maunulan peruspiirissä myös venäjä- ja virolaistaustaisten asuntokuntien arava-asuminen oli yleistä.

Ulkomaalaistaustaisten osuus alueen arava-vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista oli suurin, noin 30 prosenttia, Vuosaaren, Mellunkylän ja Pukinmäen peruspiireissä. Muussa vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista ulkomaalaistaustaisten asuntokuntien osuus oli selvästi suurin Itäisessä suurpiirissä, jossa ulkomaalaistaustaisia asuu eniten. Esimerkiksi Mellunkylän ja Myllypuron peruspiireissä yli kolme kymmenestä vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuvasta asuntokunnasta oli ulkomaalaistaustainen. Sen sijaan ulkomaalaistaustaisten osuus omistusasunnoissa asuvista jäi Helsingissä alle kuuteen prosenttiin lukuun ottamatta Jakomäen, Mellunkylän, Myllypuron, Vuosaaren sekä Latokartanon peruspiirejä.