Helsingin kaikista asuntokunnista oli siis vuoden 2014 lopussa vieraskielisiä lähes joka kymmenes eli 30 427 asuntokuntaa. Vieraskielisten asuntokuntien määrä oli selvästi suurin Mellunkylän (3 449 asuntokuntaa) ja Vuosaaren (2 911) peruspiireissä. Suhteessa eniten vieraskielisiä asuntokuntia – yksi viidestä - oli Jakomäen peruspiirissä. Mellunkylän peruspiirissä osuus oli 18 prosenttia ja Myllypuron peruspiirissä 16 prosenttia.   

Vieraskielisten asuntokuntien asunnonhallintaperusteet vaihtelevat selvästi peruspiireittäin. Vieraskielisten asuntokuntien kaiken kaikkiaan tyypillisin asumismuoto arava-vuokra-asuminen oli yleisintä alueilla, joilla tällaisia asuntoja on paljon: Koillisessa ja Itäisessä suurpiirissä sekä Pasilan, Vanhankaupungin ja Maunulan peruspiireissä. Maunulan peruspiirissä jopa 70 prosenttia ja Suutarilan peruspiirissä 65 prosenttia vieraskielisistä asuntokunnista asui arava-vuokra-asunnossa. Vieraskielisten osuus arava-vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista oli suurin, 28 prosenttia, Vuosaaren peruspiirissä. Mellunkylän ja Pukinmäen peruspiireissä osuus oli noin neljännes. 

Muu vuokra-asuminen taas oli yleisintä kerrostalovaltaisilla alueilla, joilla arava-asumista on vähän, kuten Eteläisessä suurpiirissä sekä Alppiharjun ja Vallilan peruspiireissä. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asui Alppiharjun peruspiirissä 71 prosenttia ja Taka-Töölön peruspiirissä 67 prosenttia vieraskielisistä asuntokunnista. Vieraskielisten asuntokuntien osuus näin asuvista asuntokunnista oli kuitenkin selvästi suurin Itäisessä suurpiirissä, jossa vieraskielisiä asuu eniten. Esimerkiksi Mellunkylän ja Myllypuron peruspiireissä noin kolme kymmenestä vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuvasta asuntokunnasta oli vieraskielinen.

Pientalovaltaisissa Östersundomissa sekä Länsi- ja Itä-Pakilan ja Tuomarinkylän peruspiireissä, joissa omistusasuminen ylipäätään on yleisintä, oli omistusasuminen myös vieraskielisten asuntokuntien yleisin asunnonhallintamuoto. Vieraskielisiä asuu näillä alueilla kuitenkin vähän. Vieraskielisten osuus omistusasunnoissa asuvista jäi Helsingissä muutamaan prosenttiin lukuun ottamatta Itäistä suurpiiriä ja Jakomäkeä, jossa vieraskielisten asuntokuntien osuus omistusasujista oli jopa lähes 13 prosenttia.

Vieraskielisten asuntokuntien osuus asuntokunnan hallintaperusteen mukaan peruspiireittäin 31.12.2014 (peruspiirit joissa vieraskielisten asuntokuntien osuus suurin) 

Vieraskielisten asuntokuntien osuus asuntokunnan hallintaperusteen mukaan peruspiireittäin 31.12.2014 (peruspiirit joissa vieraskielisten asuntokuntien osuus suurin)

Lähde: Tilastokeskus