Tuoreimmat tiedot Helsingissä vakituisesti asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyydestä alueittain pohjautuvat Tilastokeskuksen rekisteripohjaiseen aineistoon ja kuvaavat tilannetta vuoden 2016 lopussa. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste koko kaupungissa tuolloin oli 24,1 prosenttia ja suomalaistaustaisten 10,0 prosenttia. Tarkastelussa keskitytään suurpiiritasoon, sillä ulkomaalaistaustaisten työttömien määrät ovat vielä melko pieniä tilastolliseen tarkasteluun peruspiiritasolla.

Ulkomaalaistaustaisten työttömyysasteet eroavat Helsingissä suurpiireittäin samansuuntaisesti kuin koko väestöllä. Vuoden 2016 lopussa ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli kaupungin matalin Eteläisessä suurpiirissä, 15,3 prosenttia. Korkeimman työttömyysasteen suurpiirit Helsingissä olivat Itäinen ja Kaakkoinen suurpiiri, joissa molemmissa työttömyysasteet olivat korkeammalla kuin koko kaupungin taso. Peruspiiritasolla työttömyysasteet ulkomaalaistaustaisilla vaihtelivat Länsi-Pakilan 10,2 prosentin ja Vuosaaren 30,0 prosentin välillä.

Pitkään jatkuneen kasvun jälkeen ulkomaalaistaustaisten työttömyysasteet kääntyivät laskuun vuoden 2016 aikana lähes kaikkialla kaupungissa. Voimakkaimmin työttömyysaste laski Pohjoisessa suurpiirissä (-3,5 %) ja Koillisessa suurpiirissä (-2,1 %). Myös Läntisen, Kaakkoisen ja Itäisen suurpiirin työttömyysasteet olivat laskusuunnassa. Keskisessä suurpiirissä sen sijaan ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste kohosi edelleen hieman vuotta aiemmasta.

Lähes joka kolmas Helsingin ulkomaalaistaustainen työtön asuu Itäisessä suurpiirissä. Itäisessä suurpiirissä ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä onkin selvästi muita suurpiirejä korkeampi; yli neljännes kaikista Helsingin ulkomaalaistaustaisista asuu Itäisen suurpiirin alueella. Työttömänä olevia ulkomaalaistaustaisia asui seuraavaksi eniten Koillisen ja Läntisen suurpiirin alueella. Vähiten ulkomaalaistaustaisia työttömiä asuu Eteläisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä. Eteläisessä suurpiirissä asuu Helsingin ulkomaalaistaustaisista työttömistä kahdeksan prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten osuus alueen väestöstä on Eteläisessä suurpiirissä kahdeksan prosenttia.