Tuoreimmat tiedot Helsingissä vakituisesti asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön työttömyydestä alueittain pohjautuvat Tilastokeskuksen rekisteripohjaiseen aineistoon ja kuvaavat tilannetta vuoden 2017 lopussa. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste koko kaupungissa tuolloin oli 21,3 prosenttia ja suomalaistaustaisten 8,5 prosenttia. Tarkastelussa keskitytään suurpiiritasoon, sillä ulkomaalaistaustaisten työttömien määrät ovat vielä melko pieniä tilastolliseen tarkasteluun peruspiiritasolla.

Ulkomaalaistaustaisten työttömyysasteet eroavat Helsingissä suurpiireittäin samansuuntaisesti kuin koko väestöllä. Vuoden 2017 lopussa ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli kaupungin matalin Eteläisessä suurpiirissä, 12,6 prosenttia. Korkeimman työttömyysasteen suurpiirit Helsingissä olivat Itäinen ja Kaakkoinen suurpiiri, joissa molemmissa työttömyysasteet olivat korkeammalla kuin koko kaupungin taso. Peruspiiritasolla työttömyysasteet ulkomaalaistaustaisilla vaihtelivat Länsi-Pakilan 9,5 prosentin ja Vuosaaren 27,4 prosentin välillä.

Pitkään jatkuneen kasvun jälkeen ulkomaalaistaustaisten työttömyysasteet kääntyivät laskuun vuoden 2016 aikana lähes kaikkialla kaupungissa. Vuonna 2017 työttömyysaste laski voimakkaimmin Kaakkoisessa suurpiirissä (-4,3 %) ja Keskisessä suurpiirissä (-3,5 %). Työttömyysasteet laskivat myös muissa suurpiireissä ja lähes kaikissa peruspiireissä. 

 

 

Noin joka kolmas Helsingin ulkomaalaistaustainen työtön asuu Itäisessä suurpiirissä. Itäisessä suurpiirissä ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä onkin selvästi muita suurpiirejä korkeampi; yli neljännes kaikista Helsingin ulkomaalaistaustaisista asuu Itäisen suurpiirin alueella. Työttömänä olevia ulkomaalaistaustaisia asui seuraavaksi eniten Koillisen ja Läntisen suurpiirin alueella. Vähiten ulkomaalaistaustaisia työttömiä asuu Pohjoisessa ja Eteläisessä suurpiirissä, joissa myös asuu kohtalaisen vähän ulkomaalaistaustaista väestöä.