Sivuston kuviot

Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö vuonna 2019 Julkaisun kuviot 2019
Päivitetty 3.9.2019
Population with foreign background in Helsinki 2019  Figures 2019 
Päivitetty 9.8.2019

Muita esityksiä

Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen Helsingissä vuonna 2016. Työllisyys, tulot ja asuminen. Julkaisun kuviot 2018

Eroja ja yhtäläisyyksiä – ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa. Julkaisun kuviot ja taulukot 2018

Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä – työllisyys, tulot ja asuminen. Julkaisun kuviot 2016   Julkaisun taulukot 2016