Helsingin väestössä oli vuoden 2018 alussa edustettuna 167 eri kansalaisuutta. Ulkomaan kansalaisia oli 60 969. Heistä 39 prosentilla oli jonkin Euroopan Unioinin jäsenvaltion kansalaisuus ja 13 prosentilla jonkin muun eurooppalaisen valtion kansalaisuus. Aasialaisten valtioiden kansalaisia oli 30 prosenttia, afrikkalaisten valtioiden kansalaisia 12 prosenttia, pohjoisamerikkalaisten valtioiden kansalaisia 3 prosenttia ja eteläamerikkalaisten valtioiden kansalaisia 2 prosenttia kaikista ulkomaan kansalaisista.

Ulkomaan kansalaisten suurimman ryhmän muodostivat virolaiset 12 324 hengellä. Toiseksi eniten oli Venäjän (5 876) ja kolmanneksi eniten Irakin (3 098) kansalaisia. Vuoden 2017 alkuun verrattuna suurimpien kansalaisuusryhmien määrät muuttuivat vain vähän. Selvästi eniten kasvoi Irakin kansalaisten määrä (26 %).

Useat somalialaistaustaiset ovat saaneet Suomen kansalaisuuden: somalialaistaustaisia on yli kolme kertaa enemmän kuin Somalian kansalaisia. Somalialaistaustaisissa on paljon Suomessa syntyneitä nuoria. Myös henkilöitä, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto, on selvästi enemmän kuin Venäjän kansalaisia. Heistä suuri osa on inkeriläisiä paluumuuttajia ja heidän perheenjäseniään. Sen sijaan Viron kansalaisia asuu Helsingissä lähes yhtä paljon kuin virolaistaustaisia. Ruotsalaistaustaisia on jopa vähemmän kuin Ruotsin kansalaisia. Tämä selittyy suurimmaksi osaksi niillä suomalaistaustaisilla, jotka ovat syntyneet Ruotsissa, saaneet Ruotsin kansalaisuuden ja muuttaneet myöhemmin Suomeen.

 

Helsingin ulkomaan kansalaisista 8 prosenttia oli vuoden 2018 alussa Suomessa syntyneitä. Osuus vaihtelee huomattavasti eri kansalaisuusryhmissä. Suomessa syntyneiden osuus on korkeampi lähialueen kansalaisten sekä pitkähkön ajan maassa olleiden pakolaistaustaisten ryhmissä. Esimerkiksi kansalaisuudeltaan ruotsalaisista vajaa kolmannes ja tanskalaisista sekä norjalaisista vajaa viidennes oli Suomessa syntyneitä. Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisista 26 prosenttia ja Somalian kansalaisista 17 prosenttia oli syntynyt Suomessa.

Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuden sai Helsingissä 3 057 ulkomaalaista. Selvästi suurimmat Suomen kansalaisuuden saaneet ryhmät olivat somalialaiset ja venäläiset. Seuraavaksi eniten kansalaisuuksia myönnettiin irakilaisille, virolaisille ja afganistanilaisille. Koko Suomessa kansalaisuuden sai 12 219 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Kansalaisuuden saaneiden määrä oli sekä Helsingissä että koko maassa selvästi suurempi kuin aiempina vuosina. Vuosina 2000−2017 Suomen kansalaisuus myönnettiin Helsingissä noin 27 000 hengelle.

Vuoden 2018 alussa Helsingissä asui 29 355 sellaista henkilöä, joilla oli sekä Suomen että jonkin toisen maan kansalaisuus. Heistä noin viisi kuudesosaa oli sellaisia ulkomaiden kansalaisia, joille on myöhemmin myönnetty Suomen kansalaisuus. Venäjän kansalaisuus oli selvästi yleisin toinen kansalaisuus. Helsingissä asui 6 717 Suomen ja Venäjän kansalaista, 2 856 Suomen ja Somalian kansalaista, 1 401 Suomen ja Viron kansalaista, 1 177 Suomen ja Irakin kansalaista, 1 082 Suomen ja Yhdysvaltojen kansalaista sekä 1 062 Suomen ja Ruotsin kansalaista.