Vuonna 2019 Helsingin väkiluku kasvoi 5 793 hengellä eli 0,9 prosenttia. Helsinkiläisten määrää on vuodesta 2013 lisännyt eniten muuttoliike muualta Suomesta, vaikka ulkomainen muuttovoitto oli 2000-luvun alkupuolella selvästi kotimaista suurempi. Syntyneiden määrä on ollut Suomessa laskussa, ja vuonna 2016 syntyvyys kääntyi laskuun myös Helsingissä. Vuonna 2019 luonnollinen väestönkasvu oli 1 214 henkeä ollen edellisvuoden matalalla tasolla.

Helsinki sai vuonna 2019 muuttovoittoa yhteensä 4 643 henkeä, josta ulkomaista muuttovoittoa oli 2 917 henkeä ja kotimaista muuttovoittoa 1 726 henkeä. Ulkomainen nettomuutto on ollut selvästi positiivista koko tämän vuosituhannen, joskin huippuvuoden 2011 jälkeen muuttovoitto on ollut laskussa. Kotimaankielisiä muuttaa Helsingistä enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Helsinkiin.  

Kotimainen nettomuutto on vaihdellut ulkomaista enemmän. Helsingistä muualle Suomeen muuttaneiden määrä ylitti Helsinkiin muuttaneiden määrän vuosina 2002–2007, mutta sen jälkeen kotimainen muuttoliike on kasvattanut Helsingin väkilukua. Vuonna 2019 kotimainen muuttovoitto oli selvästi edellisvuotta pienempi.

Helsinkiin vuonna 2019 muuttaneista 42 670 hengestä vieraskielisiä oli 29 prosenttia ja ulkomaan kansalaisia 24 prosenttia. Helsinki sai muuttovoittoa vieraskielisistä yhteensä 3 050 henkeä, mikä oli kaksi kolmasosaa kaupungin kokonaismuuttovoitosta. Vieraskielisten muuttovoitto kasvoi hieman edellisen vuoden poikkeuksellisen matalista lukemista. Muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli yhteensä 3 245 henkeä.

Vieraskielisten muuttoliikkeelle on luonteenomaista runsas maahanmuutto sekä kohtalaisen vilkas muuttoliike maan sisällä. Helsinki on 2000-luvulla saanut ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisistä lähes 55 000 henkeä, kun kotimaankielisten osalta muuttotappio on ollut noin –9 000 henkeä. Kotimaisessa muuttoliikkeessä sekä vieraskielisten lähtö- että tulomuutot ovat vieraskielisen väestön kasvaessa lisääntyneet voimakkaasti, mutta nettomuuton vaihtelu on ollut melko suurta. Helsingin vuonna 2019 saama vieraskielisten muuttovoitto tuli kokonaisuudessaan ulkomailta, sillä Helsinki menetti vieraskielisiä muualle maahan -148 henkeä.