Vuonna 2016 Helsingin väkiluku kasvoi 6 973 hengellä eli 1,1 prosenttia. Helsinkiläisten määrää on vuodesta 2013 lisännyt eniten muuttoliike muualta Suomesta, vaikka ulkomainen muuttovoitto kymmenen viime vuoden ajalta on selvästi kotimaista suurempi. Vastoin koko maata syntyneiden määrä on Helsingissä ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2016 syntyvyys kääntyi kuitenkin laskuun myös Helsingissä. Luonnollinen väestönkasvu oli 1 673 henkeä.

Helsinki sai vuonna 2016 muuttovoittoa yhteensä 5 102 henkeä, josta ulkomaista muuttovoittoa oli 1 817 henkeä ja kotimaista muuttovoittoa 3 285 henkeä. Ulkomainen nettomuutto on ollut selvästi positiivista koko tämän vuosituhannen, joskin huippuvuoden 2011 jälkeen muuttovoitto on ollut laskussa ja oli vuonna 2016 pienin yli kymmeneen vuoteen. Tämä johtui etenkin kotimaankielisten muuttotappion kasvusta.  

Kotimainen nettomuutto on vaihdellut ulkomaista enemmän. Helsingistä muualle Suomeen muuttaneiden määrä ylitti Helsinkiin muuttaneiden määrän vuosina 2002–2007, mutta sen jälkeen kotimainen muuttoliike on kasvattanut Helsingin väkilukua. 

Helsinkiin vuonna 2016 muuttaneista 42 562 hengestä vieraskielisiä oli 28 prosenttia ja ulkomaan kansalaisia 24 prosenttia. Helsinki sai muuttovoittoa vieraskielisistä yhteensä 3 830 henkeä, mikä oli kaksi kolmasosaa kaupungin kokonaismuuttovoitosta. Vieraskielisten nettomuutto on kasvanut selvästi vuosituhannen alusta, mutta kääntyi vuoden 2012 jälkeen laskuun ulkomaisen muuttovoiton pienentymisen vuoksi. Vuonna 2016 vieraskielisten muuttovoitto kasvoi kuitenkin edellisvuodesta. Muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli yhteensä 3 583 henkeä.

Vieraskielisten muuttoliikkeelle on luonteenomaista runsas maahanmuutto sekä kohtalaisen vilkas muuttoliike maan sisällä. Helsinki on 2000-luvulla saanut ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisistä runsaat 46 000 henkeä, kun kotimaankielisten osalta muuttotappio on ollut lähes 7 500 henkeä. Kotimaisessa muuttoliikkeessä sekä vieraskielisten lähtö- että tulomuutot ovat vieraskielisen väestön kasvaessa lisääntyneet voimakkaasti, mutta nettomuuton vaihtelu on ollut melko suurta. Helsingin vuonna 2016 saamasta vieraskielisten muuttovoitosta 21 prosenttia ja ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 16 prosenttia oli kotimaista nettomuuttoa. Osuudet olivat edellisvuotta suurempia.