Vuonna 2018 Helsingin väkiluku kasvoi 4 770 hengellä eli 0,7 prosenttia. Helsinkiläisten määrää on vuodesta 2013 lisännyt eniten muuttoliike muualta Suomesta, vaikka ulkomainen muuttovoitto oli 2000-luvun alkupuolella selvästi kotimaista suurempi. Syntyneiden määrä on ollut Suomessa laskussa, ja vuonna 2016 syntyvyys kääntyi laskuun myös Helsingissä. Vuonna 2018 luonnollinen väestönkasvu oli 1 197 henkeä.

Helsinki sai vuonna 2018 muuttovoittoa yhteensä 3 760 henkeä, josta ulkomaista muuttovoittoa oli 1 301 henkeä ja kotimaista muuttovoittoa 2 459 henkeä. Ulkomainen nettomuutto on ollut selvästi positiivista koko tämän vuosituhannen, joskin huippuvuoden 2011 jälkeen muuttovoitto on ollut laskussa. Kotimaankielisiä muuttaa Helsingistä enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Helsinkiin.  

Kotimainen nettomuutto on vaihdellut ulkomaista enemmän. Helsingistä muualle Suomeen muuttaneiden määrä ylitti Helsinkiin muuttaneiden määrän vuosina 2002–2007, mutta sen jälkeen kotimainen muuttoliike on kasvattanut Helsingin väkilukua. Vuonna 2018 kotimainen muuttovoitto oli selvästi edellisvuotta pienempi.

Helsinkiin vuonna 2018 muuttaneista 42 286 hengestä vieraskielisiä oli 28 prosenttia ja ulkomaan kansalaisia 24 prosenttia. Helsinki sai muuttovoittoa vieraskielisistä yhteensä 2 545 henkeä, mikä oli kaksi kolmasosaa kaupungin kokonaismuuttovoitosta. Vieraskielisten nettomuutto väheni lähes vuosituhannen alun tasolle. Vuonna 2018 vieraskielisiä muutti Helsingistä muualle Suomeen selvästi edellisvuotta enemmän. Muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli yhteensä 3 041 henkeä.

Vieraskielisten muuttoliikkeelle on luonteenomaista runsas maahanmuutto sekä kohtalaisen vilkas muuttoliike maan sisällä. Helsinki on 2000-luvulla saanut ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisistä yli 51 000 henkeä, kun kotimaankielisten osalta muuttotappio on ollut noin –9 000 henkeä. Kotimaisessa muuttoliikkeessä sekä vieraskielisten lähtö- että tulomuutot ovat vieraskielisen väestön kasvaessa lisääntyneet voimakkaasti, mutta nettomuuton vaihtelu on ollut melko suurta. Helsingin vuonna 2018 saamasta vieraskielisten muuttovoitosta 11 prosenttia ja ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 9 prosenttia oli kotimaista nettomuuttoa. Osuudet olivat selvästi edellisvuotta pienempiä.