Vuonna 2017 Helsingin väkiluku kasvoi 8 091 hengellä eli 1,3 prosenttia. Helsinkiläisten määrää on vuodesta 2013 lisännyt eniten muuttoliike muualta Suomesta, vaikka ulkomainen muuttovoitto oli 2000-luvun alkupuolella selvästi kotimaista suurempi. Syntyneiden määrä on ollut Suomessa laskussa, ja vuonna 2016 syntyvyys kääntyi laskuun myös Helsingissä. Vuonna 2017 luonnollinen väestönkasvu oli 1 524 henkeä.

Helsinki sai vuonna 2017 muuttovoittoa yhteensä 7 118 henkeä, josta ulkomaista muuttovoittoa oli 2 091 henkeä ja kotimaista muuttovoittoa 5 027 henkeä. Ulkomainen nettomuutto on ollut selvästi positiivista koko tämän vuosituhannen, joskin huippuvuoden 2011 jälkeen muuttovoitto on ollut laskussa. Kotimaankielisiä muuttaa Helsingistä enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Helsinkiin.  

Kotimainen nettomuutto on vaihdellut ulkomaista enemmän. Helsingistä muualle Suomeen muuttaneiden määrä ylitti Helsinkiin muuttaneiden määrän vuosina 2002–2007, mutta sen jälkeen kotimainen muuttoliike on kasvattanut Helsingin väkilukua. Vuonna 2017 kotimainen muuttovoitto oli selvästi edellisvuotta suurempi.

Helsinkiin vuonna 2017 muuttaneista 43 649 hengestä vieraskielisiä oli 29 prosenttia ja ulkomaan kansalaisia 24 prosenttia. Helsinki sai muuttovoittoa vieraskielisistä yhteensä 4 341 henkeä, mikä oli lähes kaksi kolmasosaa kaupungin kokonaismuuttovoitosta. Vieraskielisten nettomuutto on kasvanut selvästi vuosituhannen alusta. Vuonna 2017 vieraskielisten muuttovoitto kasvoi edellisvuodesta, sillä vieraskielisiä muutti Helsinkiin selvästi edellisvuotta enemmän kotimaasta. Muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli yhteensä 4 220 henkeä.

Vieraskielisten muuttoliikkeelle on luonteenomaista runsas maahanmuutto sekä kohtalaisen vilkas muuttoliike maan sisällä. Helsinki on 2000-luvulla saanut ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisistä lähes 49 000 henkeä, kun kotimaankielisten osalta muuttotappio on ollut noin –8 000 henkeä. Kotimaisessa muuttoliikkeessä sekä vieraskielisten lähtö- että tulomuutot ovat vieraskielisen väestön kasvaessa lisääntyneet voimakkaasti, mutta nettomuuton vaihtelu on ollut melko suurta. Helsingin vuonna 2017 saamasta vieraskielisten muuttovoitosta 38 prosenttia ja ulkomaan kansalaisten muuttovoitosta 32 prosenttia oli kotimaista nettomuuttoa. Osuudet olivat selvästi edellisvuotta suurempia.