Vuonna 2016 ulkomailta Helsinkiin muutti 7 224 henkeä, joista 5 488 eli 76 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsingistä ulkomaille muutti 5 407 henkeä, joista 2 476 eli 46 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa vieraskielisistä siis yhteensä 3 012 henkeä. Muuttovoitto oli viime vuoden tasolla eli aiempaa alhaisempi. Sekä maahan muuttaneita että maasta pois muuttaneita oli edellisvuotta enemmän. Kotimaankielisten osalta ulkomainen nettomuutto on tällä vuosituhannella ollut negatiivinen: Vuonna 2016 muuttotappio oli 1 195 henkeä.

Ulkomaan kansalaisia muutti Helsinkiin ja sieltä pois hieman vieraskielisiä vähemmän. Ulkomainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 3 015 henkeä.

Vuosina 2015 ja 2016 saapuneet turvapaikanhakijat eivät pääosien näy vielä kyseisen vuoden muuttoliiketilastoissa, sillä turvapaikanhakijalle rekisteröidään kotikunta ainoastaan mahdollisen myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen ja hänet tilastoidaan Suomeen muuttaneeksi vasta tuolloin.

Muualta Suomesta Helsinkiin vuonna 2016 muuttaneista 35 338 hengestä vieraskielisiä oli 6 398 eli 18 prosenttia. Helsingistä muualle Suomeen muutti 32 053 henkeä, joista vieraskielisiä oli 5 580 eli 17 prosenttia. Helsinki sai siis muuttovoittoa vieraskielisistä muualta Suomesta yhteensä 818 henkeä. Nettomuutto oli edellisvuotta suurempi. Vieraskielisten muuttoliike molempiin suuntiin vilkastui edellisvuodesta. Kotimainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 568 henkeä.

Helsingin muuttovoitto vieraskielisten, kuten myös kotimaankielisten, kotimaisessa muuttoliikkeessä perustuu muuttovoittoon Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Helsinki sai vuonna 2016 seudun ulkopuolelta vieraskielisen väestön muuttovoittoa 1 590 henkeä, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Seudun sisäisessä vieraskielisten muuttoliikkeessä Helsinki sen sijaan menetti 772 asukasta, mikä myös oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Muuttotappio on ollut vuodesta 2007 selvästi vuosituhannen alkua korkeammalla tasolla. Vieraskieliset muuttivat Helsingistä erityisesti Vantaalle. Kotimaankielisten muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli muutaman vuoden ajan jopa pienempi kuin vieraskielisten, mutta kasvoi jälleen vuonna 1 439 henkeen vuonna 2016.