Vuonna 2018 ulkomailta Helsinkiin muutti 7 311 henkeä, joista 5 346 eli 73 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsingistä ulkomaille muutti 6 010 henkeä, joista 3 069 eli 51 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa vieraskielisistä siis yhteensä 2 277 henkeä. Muuttovoitto oli aiempaa alhaisempi. Maasta pois muuttaneita oli edellisvuotta enemmän. Kotimaankielisten osalta ulkomainen nettomuutto on tällä vuosituhannella ollut negatiivinen: Vuonna 2018 muuttotappio oli –976 henkeä.

Ulkomaan kansalaisia muutti Helsinkiin ja sieltä pois hieman vieraskielisiä vähemmän. Ulkomainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 2 758 henkeä.

Muualta Suomesta Helsinkiin vuonna 2018 muuttaneista 34 975 hengestä vieraskielisiä oli 6 648 eli 19 prosenttia. Helsingistä muualle Suomeen muutti 32 516 henkeä, joista vieraskielisiä oli 6 380 eli 20 prosenttia. Helsinki sai siis muuttovoittoa vieraskielisistä muualta Suomesta yhteensä 268 henkeä eli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vieraskielisten lähtömuutto muuhun maahan oli edellisvuotta suurempaa. Kotimainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 283 henkeä.

Helsingin muuttovoitto vieraskielisten, kuten myös kotimaankielisten, kotimaisessa muuttoliikkeessä perustuu muuttovoittoon Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Helsinki sai vuonna 2018 seudun ulkopuolelta vieraskielisen väestön muuttovoittoa 1 714 henkeä eli hieman edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2017 tuo muuttovoitto oli poikkeuksellisen suuri. 

Seudun sisäisessä vieraskielisten muuttoliikkeessä Helsinki sen sijaan menetti –1 446 asukasta, eli selvästi viime vuosia enemmän. Vieraskieliset muuttivat Helsingistä erityisesti Vantaalle. Vuonna 2017 kotimaankielisten muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli –1 684 henkeä eli suurempi kuin vieraskielisillä.