Vuonna 2017 ulkomailta Helsinkiin muutti 7 140 henkeä, joista 5 324 eli 74 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsingistä ulkomaille muutti 5 049 henkeä, joista 2 637 eli 52 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa vieraskielisistä siis yhteensä 2 687 henkeä. Muuttovoitto oli aiempaa alhaisempi. Maahan muuttaneita oli edellisvuotta vähemmän ja maasta pois muuttaneita enemmän. Kotimaankielisten osalta ulkomainen nettomuutto on tällä vuosituhannella ollut negatiivinen: Vuonna 2017 muuttotappio oli –596 henkeä.

Ulkomaan kansalaisia muutti Helsinkiin ja sieltä pois hieman vieraskielisiä vähemmän. Ulkomainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 2 861 henkeä.

Vuosina 2015 ja 2016 saapuneet turvapaikanhakijat eivät pääosin näy vielä kyseisen vuoden muuttoliiketilastoissa, sillä turvapaikanhakijalle rekisteröidään kotikunta ainoastaan mahdollisen myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen ja hänet tilastoidaan Suomeen muuttaneeksi vasta tuolloin.

Muualta Suomesta Helsinkiin vuonna 2017 muuttaneista 36 509 hengestä vieraskielisiä oli 7 132 eli 20 prosenttia. Helsingistä muualle Suomeen muutti 31 482 henkeä, joista vieraskielisiä oli 5 478 eli 17 prosenttia. Helsinki sai siis muuttovoittoa vieraskielisistä muualta Suomesta yhteensä 1 654 henkeä, eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vieraskielisten lähtömuutto muuhun maahan oli edellisvuoden tasolla, mutta muuttoliike muualta maasta Helsinkiin vilkastui selvästi. Kotimainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 1 359 henkeä.

Helsingin muuttovoitto vieraskielisten, kuten myös kotimaankielisten, kotimaisessa muuttoliikkeessä perustuu muuttovoittoon Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Helsinki sai vuonna 2017 seudun ulkopuolelta vieraskielisen väestön muuttovoittoa 1 993 henkeä, mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Seudun sisäisessä vieraskielisten muuttoliikkeessä Helsinki sen sijaan menetti –339 asukasta, eli viime vuosia vähemmän. Vieraskieliset muuttivat Helsingistä erityisesti Vantaalle. Vuonna 2017 kotimaankielisten muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli –930 henkeä eli suurempi kuin vieraskielisillä.