Kokonaisuudessaan Helsinki sai vuonna 2016 muuttovoittoa vieraskielisistä ja ulkomaan kansalaisista erityisesti 20–29-vuotiaista ja muuttotappiota vain yli 45-vuotiaista. Edellisvuoteen verrattuna muuttovoitto 25–29-vuotiaista kasvoi ja 45–64-vuotiaiden hienoinen muuttovoitto kääntyi muuttotappioksi. Kotimaankielisistä Helsinki sai muuttovoittoa ainoastaan 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä, joskin ulkomainen nettomuutto oli tässäkin ikäryhmässä negatiivinen.

Helsinkiin vuonna 2016 muuttaneista 11 886 vieraskielisestä venäjänkielisiä oli 14 prosenttia, arabiankielisiä 11 prosenttia,vironkielisiä 10 prosenttia, somalinkielisiä 8 prosenttia ja englanninkielisiä 7 prosenttia. Lähtömuuttajista, joita oli 8 056, vironkielisten osuus oli 17 prosenttia, venäjänkielisten 14 prosenttia, englanninkielisten 8 prosenttia ja arabiankielisten 6 prosenttia. Muiden kieliryhmien osuus jäi alle viiteen prosenttiin.

Helsinki sai eniten muuttovoittoa arabiankielisistä (862 henkeä), somalinkielisistä (560 henkeä) sekä venäjänkielisistä (550 henkeä). Venäjänkielisten ja somalinkielisten nettomuutto oli samaa suurusluokkaa kuin edeltävänä vuonna, mutta muuttovoitto arabiankielisistä kasvoi. Helsinki sai muuttovoittoa valtaosasta kieliryhmiä. Kieliryhmäkohtaiset muuttotappiot olivat vironkielisiä lukuun ottamatta hyvin pieniä.

Vuonna 2016 Helsinki sai vironkielisistä muuttotappiota 230 henkeä. Vielä kymmenen vuotta sitten muuttovoitto vironkielisistä oli noin 500 henkeä vuodessa, ja huippuvuoteen 2012 mennessä muuttovoitto oli kasvanut lähes 1 000 henkeen. Tämän jälkeen muuttovoitto vironkielisistä lähti jyrkkään laskuun. Vielä vuonna 2015 muuttovoitto oli kuitenkin vielä 241 henkeä.

Helsinkiin vuonna 2016 muuttaneista 10 125 ulkomaan kansalaisesta 41 prosenttia oli Euroopan maiden, 40 prosenttia Aasian tai Oseanian maiden ja 13 prosenttia Afrikan maiden kansalaisia. Afrikan maiden kansalaiset muuttivat Helsinkiin useammin muualta Suomesta kuin ulkomailta. Aasian maiden kansalaisia muutti Helsinkiin sekä muualta Suomesta että ulkomailta. Muiden maanosien kansalaiset muuttivat Helsinkiin ensisijaisesti ulkomailta.

Helsingistä pois muuttaneista 6 542 ulkomaan kansalaisesta Euroopan maiden kansalaisia oli 50 prosenttia, Aasian tai Oseanian maiden kansalaisia 29 prosenttia ja Afrikan maiden kansalaisia 10 prosenttia. Pohjois-Amerikan ja Oseanian maiden kansalaiset muuttivat Helsingistä useammin ulkomaille ja muiden maanosien kansalaiset muualle Suomeen.

Helsinki saa muuttovoittoa kaikkien maanosien kansalaisista. Ennen vuotta 2015 EU-maiden kansalaisten nettomuutto oli suurin, mutta vuosina 2015 ja 2016 Helsinki sai eniten muuttovoittoa Etelä-, Länsi- ja Keski-Aasian maiden kansalaisista. Vuonna 2016 nettomuutto näiltä alueilta kasvoi edellisvuodesta 1 600 henkeen. Siitä noin 32 prosenttia oli kotimaista muuttovoittoa.

Muuttovoitto EU-maiden sekä muiden Pohjois- ja Länsi-Euroopan maiden kansalaisista – 411 henkeä – oli alhaisin pitkään aikaan. Yksi syy tähän on virolaisten Suomeen muuton vähentyminen. Tästä huolimatta Helsinki sai edelleen ulkomaista muuttovoittoa EU-maiden kansalaisista lähes 800 henkeä, mutta muuttotappio kotimaisessa muuttoliikkeessä pienensi kokonaisnettomuuttoa lähes 400 hengellä.

Afrikan maiden kansalaisten kotimainen nettomuutto on kasvussa: noin 700 hengen muuttovoitosta jopa hieman yli puolet tuli muualta Suomesta. Muiden maanosien kansalaisten kokonaisnettomuuttoon kotimainen muuttoliike vaikutti suhteessa vähemmän. Pohjois- ja Etelä-Amerikan kansalaisista ja Oseaniasta Helsinki sai muuttovoittoa selvästi muiden maanosien kansalaisia vähemmän.